Visjon, oppdrag og etikk, Bureau Veritas

Visjon, oppdrag og etikk

Vår visjon

Å bli en bransjeleder og vesentlig aktør i alle våre markedssegment og geografiske hovedmarkeder.

Vårt oppdrag

Å skape økonomiske verdier ved å sikre drift,  minimere risiko, og sørge for god forretning gjennom uavhenging gjennomgang av  kvalitet, arbeidsmiljø, sikkerhet, miljø og bærekraft mht. verdier, prosjekter, produkter og systemer.

*QHSE-SA: Kvalitet, arbeidsmiljø, sikkerhet, miljø og socialt ansvar.

Vår etikk

Vår selskapsgruppe har skapt suksess og internasjonal forretning basert på langsiktighet. Langsiktigheten er svært verdifult for selskapet globalt og  gjennomgående i våre kjerneverdier, forretningsforståelse og etikk.

les