Bureau Veritas samarbeid med Synfaring

News

Bureau Veritas samarbeid med Synfaring

Mar. 26 2021

Bureau Veritas og Synfaring samarbeider om å tilby alle typer tjenester innen inspeksjon, sertifisering og testing til fiskeoppdrett/ havbruk/ akvakultur.

Vi formidler hverandres tilbud for å utvikle kvalitet, kompetanse, kapasitet, innovasjonsevne og konkurransekraft.
Samarbeidet gir kunden både nye muligheter, fleksibilitet og valgfrihet.

Ta kontakt hvis du ønsker tilbud eller har andre spørsmål til samarbeidet.

Kontakt

Terje Bjørge (Synfaring)
terje@synfaring.no+47 403 32 233

Trygve Helle (Bureau Veritas)
trygve.helle@bureauveritas.com+47 909 80 830