Nytt nettverk kalt "Sertifisering i norsk fiskeri- og oppdrettsnæring"

Our latest news

News

Gratis online møte om nytt nettverk av fagfolk innen Sertifisering i norsk fiskeri- og oppdrettsnæring

Aug. 25 2020