Bruksbetingelser

All tilgang til og bruk av Buerau Veritas ”Nettstedet” innebærer at brukeren godtar følgende vilkår for bruk. Hvis tilgang til nettstedet gis til brukeren med pålogging og passord, skal disse bruksvilkårene styres av de relevante spesifikke bruksvilkårene for nettstedet eller de relevante Bureau Veritas generelle vilkår for bruk, som er tilgjengelig på nettstedet ved begrenset tilgang eller ved første tilkobling.

Bruk av nettstedet: Nettstedet kan gi informasjon om det aktuelle Bureau Veritas-selskapet, dets produkter og tjenester (“Innholdet”).  Brukeren skal kun ha tilgang til Nettstedet for sitt personlige formål.  Innholdet er beskyttet av immaterielle rettigheter som tilhører Bureau Veritas eller dets tilknyttede selskaper eller som er lisensiert til Bureau Veritas eller dets tilknyttede selskaper.  Følgelig er fullstendig eller delvis reproduksjon, representasjon, utvinning, modifikasjon, formidling eller utnyttelse av nettstedet eller av elementene i innholdet (for eksempel tekster, bilder, bilder, grafikk, data, arkitektur, kildekode, programvare og databaser) strengt forbudt.  Dette gjelder uansett medium, med mindre skriftlig og forhåndsgodkjent av Bureau Veritas eller dets tilknyttede selskaper. I tillegg skal konsultasjon av nettstedet under ingen omstendigheter tolkes som en overføring, lisens eller autorisasjon til å gjenbruke innholdet til kommersielle formål.

Bureau Veritas har rett til å endre innholdet når som helst uten forvarsel.

Brukeren kan uansett ikke:

  • ødelegge, nedlaste uautorisert, DDoS-angripe, misbruke, forsøke å omgå eller skade sikkerhetsinnretninger, drive phishing, uredelig introdusere til Bureau Veritas-infrastruktur osv .;
  • skade integriteten eller tilgjengeligheten til nettstedet og / eller Bureau Veritas interesser, omdømme og / eller eksklusive rettigheter; 
  • via nettstedet ulovlig overføre eller avsløre informasjon som er i strid med offentlig policy eller ærekrenkende.

Tilgang til og bruk av nettstedet skal stoppe dersom brukeren ikke overholder disse bruksvilkårene.

Tilgjengelighet:
Nettstedet fungerer 24/24 timer og 7/7 dager.  Imidlertid kan tilgang til hele eller deler av nettstedet bli bremset eller avbrutt hvis en force majeure-hendelse inntreffer – enten nettstedet overbelastes eller blir utilgjengelig på grunn av elektroniske kommunikasjon.  Videre kan Bureau Veritas utføre korrigerende eller forebyggende vedlikehold på nettstedet eller hostingfasilitetene.  Derfor garanterer ikke Bureau Veritas tilgjengelighet eller kontinuerlig tilgang til nettstedet.

Varemerker: "Bureau Veritas" varemerker og logo eller andre navn eller varemerker som er registrert eller på annen måte en del av virksomheten til Bureau Veritas eller dets tilknyttede selskaper – eies eksklusivt av Bureau Veritas eller dets tilknyttede selskaper.  All bruk eller reproduksjon av brukeren er strengt forbudt uten uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjenning fra Bureau Veritas eller dets tilknyttede selskaper.

Bestillingsprocess:
Bureau Veritas produkter eller tjenester kan kjøpes på nettstedet underlagt relevante og spesifikke Bureau Veritas bruksvilkår for nettstedet eller de relevante Bureau Veritas generelle servicevilkår.

Ansvar: Innholdet som er tilgjengelig via nettstedet leveres "som det er" av Bureau Veritas eller dets tilknyttede selskaper. Bureau Veritas eller dets tilknyttede selskaper fraskriver seg eventuelle garantier, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, angående relevansen, aktualiteten, fullstendigheten eller bruken av informasjonen av brukeren for et bestemt formål.  Brukeren er ansvarlig for bruk av innholdet som er fritt tilgjengelig på nettstedet.

Bureau Veritas og dets tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte skader (inkludert, men ikke begrenset til, økonomisk tap, kommersielt tap, tap av fortjeneste, tap av drift, tap av programmer eller tap av data) som følge av bruk av nettstedet og informasjonen der. Bureau Veritas og dets tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige i tilfelle virus, malware eller spam som følge av konsultasjonen av nettstedet.

Hypertekstlenker:
Nettstedet kan inneholde hypertekstlenker til tredjeparts nettsteder. Bureau Veritas har ingen midler til å kontrollere innholdet på slike tredjepartsnettsteder som omdirigerer til nettstedet, og nekter derfor alt ansvar for innholdet.

Gjeldende jurisdiksjon og lov:
Alle tvister knyttet til nettstedet og dets innhold skal henvises til domstolene i Nanterre, Frankrike og styres av fransk lov.

Foto: Bureau Veritas bibliotek, 123rf.com