Olje & Gaas tjenester, Bureau Veritas

Olje & Gaas tjenester

Bureau Veritas tilbyr et bredt spekter av olje- og gass tjenester som gjelder flytende produksjonsinstallasjoner (FPSO) og andre dypvanns- og offshoreenheter. Dette inkluderer:

  • Tjenester innen samsvarsvurdering (Conformity Assessment) og effektiv/sikker/driftsledelse (Asset Integrity Management) som gjelder dypvann- og offshoreinstallasjoner
  • Mer generelle olje- og gasstjenester (tredjepartsinspeksjon, produktkonformitetsvurdering, systemsertifisering, tester og målinger, rådgivning kvalitet, helse, sikkerhet og miljø (QHSE), opplæring og underleveranse)

Kontakt

Kontoret vårt i Stavanger
Tlf.:
+47 51 57 40 00
Fax: + 47 51 57 40 01
Mail: NOR_SVG@bureauveritas.com

Les