KUNNGJØRING OM BEHANDLING AV INFORMASJON

Dine personlige data samles inn av Bureau Veritas Certification Denmark A/S med kontoradresse Oldenborggade 25-31, 7000 Fredericia, og blir databehandlet for å kunne besvare dine henvendelser.

Om nødvendig for å kople deg med de rette tjenestene og for statistiske årsaker å sende deg estimater når du ber om det, i samsvar med fullmakt: Å behandle din forespørsel, Innholdet i en kontrakt: For å skaffe deg informasjonen du ønsker i sammenheng med kontrakten mellom deg og Bureau Veritas & Legitime interesser: Å hjelpe oss til å forstå våre brukeres behov og forventninger og på denne måte forbedre våre tjenester.

Dine personlige håndteres av Bureau Veritas og selskapene i Bureau Veritas Group.  De behandles av ansvarlige serviceleverandører som på våre vegne utfører underleveranser innen marketing, servertjenester og vedlikehold av databaser osv..  Dataene blir beholdt så lenge som nødvendig i forhold til formålet de var tiltenkt.  Vi kan likevel beholde dataene dine lenger av hensyn til gjeldende regelverk og/eller foreldelsesfrister.    

VI BRUKER SÆRLIG FØLGENDE KRITERIER FOR Å BESTEMME OPPBEVARINGSTIDEN FOR DINE PERSONLIGE DATA:

Når du abonnerer på en tjeneste så oppbevarer vi personopplysningene dine så lenge kontraktsforholdet varer, og deretter i samsvar med lover om foreldelse.

Når du kontakter oss med en forespørsel så oppbevarer vi dine personlige data så lenge det er nødvendig for å kunne behandle din henvendelse.

Der du har gitt samtykke til direkte markedsføring, oppbevarer vi personopplysningene dine etter gjeldende regler til du enten avslutter abonnementet, krever at vi sletter dataene eller etter en gitt tid uten aktivitet.

Felt merket med stjerne må fylles ut.  Ellers ville ikke Bureau Veritas Denmark A / S være i stand til å svare på forespørselen din eller gi deg den forespurte informasjonen om tjenester.

I samsvar med den franske databeskyttelsesloven av 6. januar 1978 med endringer og den generelle databeskyttelses-forordningen av 27. april 2016, har du rett til innsyn i, til å rette opp og til å slette alle personopplysninger om deg.  Du har også rett til å begrense og motsette deg behandlingen og bevegelsen av dine personlige data. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å koble til nettstedet https://personaldataprotection.bureauveritas.com.  Her kan du fjerne tillatelsen du har gitt ved avkryssing.  Du har også rett til å angi generelle og spesifikke retningslinjer som definerer hvordan du har tenkt at disse rettighetene skal utøves etter din død. Du kan utøve dine rettigheter via e-post på følgende adresse: donneespersonnelles@bureauveritas.com. Du har også rett til å sende inn en klage til Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).