Våre verdier, Bureau Veritas

Våre verdier

Hva vi verdsetter I bureau veritas

Vi er voktere av integritet og hevder de høyeste standarder.  Vi skaper tillit mellom selskap og kundene deres, og arbeider hardt og  ydmykt for ny læring og utvikling.   Vi har et åpent og inkluderende arbeidsmiljø hvor etikk, sikkerhet og økonomisk kontroll er grunnlaget for felles kultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillit

Skape - vi lykkes i å skape tillit
Etikkens voktere – Våre beslutninger er basert på integritet og etikk.

ansvarlig

Eierskap – Vi står ved arbeidet vårt og er ansvarlig for tjenestene vi leverer.
Bærekraftige – Vi er foroverlente med tro å fremtiden

AMBIsiøse ydmyke

Resultatorienterte – Vi bygger sterke team som samarbeider for å skape høy nytteverdi for våre kunder.
Evig læring - Vi utvikler oss for dagens og morgendagens utfordringer.

åpen & inkluderende

Innovative – Vi er sterke i troen på at ny teknologi og nye måter å tenke på er nøkkelen til å kunne møte nye utfordringer.
Respekt – Vi respekterer og verdsetter forskjeller og anerkjenner både individuelle og kollektive prestasjoner.

Les