Bæredyktig sjømat, Bureau Veritas

Bæredyktig sjømat

Etterspørselen etter bæredyktig sjømat stiger. Med sertifisering etter internasjonalt anerkjente standarder kan dere dokumentere bæredyktig akvakultur eller fiskeri. Sjømatnæringen vokser og kravene til bæredyktig produksjon øker.

Sertifisering av sjømatprodukter etter standarder som ASC (Aquaculture Stewardship Council) eller GLOBALG.A.P. dokumenterer at gjeldende krav til mattrygghet, dyrevelferd, miljøvern og sosiale forhold er oppfylt - slik at miljøeffektene for dyr, natur og mennesker blir minst mulig.

Sporbarhetsstandardene ASC CoC (Chain of Custody), MSC CoC (Marine Stewardship Council) og GLOBALG.A.P. CoC dekker hele produksjonskjeden for sjømat og sikrer bærekraft helt frem til forbruker. ASC sikrer bærekraft i akvakulturproduksjon mens MSC ivaretar bærekreftige ville bestander av fisk og skalldyr.

Ta kontakt med oss slik at vi kan bidra til at bedriften din:

 • Dokumenterer at dere møter forbukerens og kundens krav til bærekraftig produksjon og produkter
 • Oppnår tillit i markedet som ansvarlig aktør i matkjeden
 • Viser ansvar for trygg mat, mijøvern og dyreveferd

Vil du vite mer?

 • Sjømat sertifisering

  ASC (Aquaculture Stewardship Council)

  GLOBAL G.A.P. (Good Agricultural Practices (GAP)

 • Sporbarhets- standarder

  ASC CoC (Chain of Custody)

  MSC CoC (Marine Stewardship Council)

  GLOBALG.A.P. CoC

 • Generiske standarder

  ISO/FSSC 22000 (Mattrygghet)

  ISO 9001 (Kvalitet)

  ISO 14001 (Miljø)

  ISO 45001 (Arveidsmiljø)

  ISO 45001 (Health and Safety)

 • Standarder rettet mot detaljilhandel

  International Featured Standards (IFS)

Vårt nordiske team av sjømatrevisorer har lang erfaring fra bransjen, og er klare til å støtte deg. Kontakt oss etter informasjonen nedenfor, og les mer om sjømat sertifisering her

Kontakt

Hovedkontor
Tel.: +45 77 31 10 00
Mail: nordicfishplanning@bureauveritas.com

Read