Klager og anklager, Bureau Veritas

Klager og anklager

TILBAKEMELDING

Vi vet hvor verdifull tilbakemelding er for å utvikle og forbedre vår virksomhet. Derfor ønsker vi din tilbakemelding om tjeneste våre, websidene våre eller helt andre saker.  Ved å følge lenken under får du tilgang på kontaktskjema.  Takk for hjelpen.

KLAGER

Til tross for de beste intensjoner kan det oppstå forhold som gir deg grunn til å klage – skriftlig eller muntlig.  For Bureau Veritas er en effektiv og uavhengig klageprosedyre en grunnleggende del av tillitsforholdet med våre kunder og en uvurderlig hjelp til å forbedre vår virksomhet på alle nivå.  Klager kan omfatte sertifiseringsaktiviteter vi er ansvarlige for enten, sertifisert kunder eller inspeksjoner.

En klage kan være skriftlig aller muntlig til enhver ansatt i Bureau Veritas.  Vi vil snarest komme tilbake med en en begrunnet tilbakemelding.  Våre interne regler sikrer at beslutningen som tas er gjennomgått og godkjent av en person som ikke tidligere har vært involvert i saken.  Hvis saken mot formodning ikke kan undersøkes innen rimelig tid vil et prosjekt be etablert for å sikre prosessen.  Herfra vil klager bli informert om planer og status for prosjektet helt til det kan avsluttes.  Ikke vent med å sende oss en e-post hvis du vil klage.

KLAGEBEHANDLING

Personene som behandler og beslutter i klagesaksbehandling kan ikke være de samme som har revidert og fattet beslutninger basert på revisjonen.  Klagesaksbehandling må ikke medføre diskriminering av klager.

Vi skal informere klageren om at klagen er mottatt, om fremdrift i saken og om resultatet til slutt.  Videre må klageren få instruksjon om klagebehandling og våre beslutninger i saken.

Beslutningen som kommuniseres til klager må tas og godkjennes av en eller flere personer som ikke har vært involvert i saken som er grunnlaget for klagen.


Link to FSC complaint procedure

Andre relevante lenker:

SUSTAINABLE FORESTRY

WOOD SCHEME CERTIFICATION DOCUMENTS AND STANDARDS