ISO 45001 sertifisering, Bureau Veritas

ISO 45001 sertifisering

Bli sertifisert for ISO 45001 arbeidsmiljø

BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S

Virksomheten er ansvarlig for helse og sikkerhet for ansatte og andre som arbeider innen deres kontroll.  Derfor må den tilrettelegge for et sikkert og helsemessig trygt arbeidsmiljø, forebygge ulykker ogarbeidsrelaterte skader og sykdom, og kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøet.
 

Hva er ISO 45001:2018?

ISO 45001 er lagt opp med “overordnet struktur” (High-Level Structure).  Dette skal forbedre brukervennligheten til ISO ledelsessystemer for virksomheter som bruker flere ISO standarder samtidig f.eks ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

oh&S management system

ISO 45001 har flere fellestrekk med OSHAS 18001. Den nye ISO 45001 omfatter:

  • Ledelse. Sterkere innvolvering fra toppledelsen i alle prosesser
  • Risikoledelse. Økende bevissthet om farer og risiko i arbeidsmiljøet og styring av dette gjennom informasjon, kommunikasjon og opplæring.
  • Integrert tilnærming. Integrering av arbeidsmiljøledelse i virksomhetens forretningsdrift.


Fordelene ved en ISO 45001 sertifisering

  • Færre tilfeller av arbeidsrelaterte skader, sykdom og død
  • Politikk og mål for arbeidsmiljøet
  • Vise lederskap og forpliktelse for systematisk arbeidsmiljøledelse
  • Redusere og helst fjerne risiko i arbeidsmiljøet

ISO 45001 opplæring

Vi tilbyr nyttig ISO 45001 opplæring for innføring og vedlikehold av et ISO 45001  ledelsessystem for arbeidsmiljø. Finn opplæringsaktiviteter under.

Iso 45001 - Arbeidsmiljø

Er du i tvil om dere er klare for sertifisering av arbeidsmiljøet?

Vi har utarbeidet en sjekkliste som skal hjelpe virksomheten på veien til  arbeidsmiljøsertifisering.  Ved hjelp av denne kan virksomheten effektivt fokusere på mangler og forbedringsområder for sertifisering.

Kontakt

Hovedkontor
Tel.: +45 77 31 10 00
Mail: nordicfishplanning@bureauveritas.com

Les