Bureau Veritas i Norge

Bureau Veritas i Norge: En organisasjon drevet av profesjonalitet

VI ER ET LEDENDE SELSKAP NÅR DET GJELDER KVALITET, MILJØ, ARBEIDSMILJØ, SIKKERHET OG SOSIAL ANSVARLIGHET 

Bureau Veritas er ett av verdens største selskap innen inspeksjon, klassifisering, konsulenttjenester og sertifisering. Våre kjernekompetanser  er kvalitet, miljø, arbeidsmiljø, sikkerhet og sosial ansvarlighet – hvor vi hjelper til med å vedlikeholde og utvikle  dine varemerker, verdier og forretning.

Ansatte 30
Kontorer i Norge 6
Innovative siden 1828

BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE 

Siden 1828 har Bureau Veritas vært en del av maritim og offshore næringen.  Vi fikk snart mer enn 10.000 ship i våre registere med kontorer i alle viktige havner i verden. I dag er vi en av de største globale aktørene i våre bransjer med kontorer i 140 land hvor vi tilbyr et stort  omfang av tjenester.

Vi tilbyr: Klassifisering og inspeksjon av skip, godkjenning av utstyr til maritim og offshore industri, gjennomgang av design, godkjenning av planer, tjenester til olje og gass industrien og opplæring.

Vi hjelper skipsredere, skipsbyggere, skipsverft, utstyrsleverandører, forsikringsselskap, meglere og flaggstater med å sikre etterlevelse av  både internasjonalt og nasjonalt regelverk for kvalitet, sikkerhet,miljø og arbeidsmiljø.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Med sertifisering vil selskapet ditt styrke utviklingen innen: Kvalitet, miljø, arbeidsmiljø, sikkerhet og sosial ansvarlighet. 
 
Sertifisering fra Bureau Veritas vil sikre at virksomheten din blir dokumentert og anerkjent i hele verden 

BUREAU VERITAS HSE

Bureau Veritas HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) er scandinavias ledende konsulentselskap innen kjemi, farlig gods og sikkerhetsrågiving. Innen HMS er forbrukerne i sentrum og ingenting er overlatt tilfeldighetene når det gjelder virksomhetens kundekontakt.
 
Håndtering av kjemi og farlig gods støttes av brukervennlige IT-systemer mens utfordringer løses enkelt og greit.  Som den mest kompetente og erfarne rådgiveren i markedet oppfyller vi dine forventninger til forretningsforståelse og løsningsorientering.
 
I Bureau Veritas HMS holder vi deg løpende oppdatert om endringer i bransjestandarder og regelverk.  Slik at du kan konsentrere deg om det viktigste – å drive og utvikle din forretning.
 
Vi optimaliserer hele din prosesskjede for håndtering av kjemi og farlig gods i forhold til lovverk, bransjestandarder og kundekrav.

Vi har organisert dette i fire kompetanseområder:

 • HSE Konsulent – kompetente konsulenter som utarbeider målrettede løsninger for dine behov  
 • HSE Akademi – vår aktive kursavdeling som utdanner dine ansatte 
 • HSE Programvare – utvikling av enestående IT-verktøy for dokumentasjon av kjem og farlig gods 
 • HSE Utstyr – praktisk utstyr foreskrevet ved lover, regelverk og bransjestandarder 
 • Kontakt oss for Marine tjenester

  Kontor i Oslo - Marine tjenester (hovedkontor i Norge)
  Grev Wedels plass 5
  0151 Oslo, Norway
  Tel: +47 22 40 24 00
  Fax: +47 22 40 24 01
  Mail: NOR_NS@bureauveritas.com

 • Kontakt oss for Offshore tjenester

  Kontor i Stavanger - Offshore tjenester
  Postboks 1097
  4391 Sandnes

  Adresse:
  Røynebergsletta 33
  4033 Stavanger
  Tel: +47 51 57 40 00
  Fax: +47 51 57 40 01
  Mail: NOR_SVG@bureauveritas.com

 • Kontakt oss for sertifiseringstjenester

  Avdeling i Danmark
  Tel.: +45 7731 1000
  Mail: info@dk.bureauveritas.com

  Avdeling i Norge
  Trygve Helle
  Lead Auditor and Business Developer - Bureau Veritas Certification and Seafood in Norway
  Tel.: +47 909 80 830
  Mail: trygve.helle@bureauveritas.com

Les