Bureau Veritas i Norge

Bureau Veritas i Norge: En organisasjon drevet av profesjonalitet

VI ER ET LEDENDE SELSKAP NÅR DET GJELDER KVALITET, MILJØ, ARBEIDSMILJØ, SIKKERHET OG SOSIAL ANSVARLIGHET 

Bureau Veritas er ett av verdens største selskap innen inspeksjon, klassifisering, konsulenttjenester, sertifisering og testing av fiskeoppdrett, havbruk og akvakultur. Våre kjernekompetanser er kvalitet, miljø, arbeidsmiljø, sikkerhet og sosial ansvarlighet – hvor vi hjelper til med å vedlikeholde og utvikle  dine varemerker, verdier og forretning.

Ansatte 30
Kontorer i Norge 6
Innovative siden 1828

BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE 

Siden 1828 har Bureau Veritas vært en del av maritim og offshore næringen.  Vi fikk snart mer enn 10.000 ship i våre registere med kontorer i alle viktige havner i verden. I dag er vi en av de største globale aktørene i våre bransjer med kontorer i 140 land hvor vi tilbyr et stort  omfang av tjenester.

Vi tilbyr: Klassifisering og inspeksjon av skip, godkjenning av utstyr til maritim og offshore industri, gjennomgang av design, godkjenning av planer, tjenester til olje og gass industrien og opplæring.

Vi hjelper skipsredere, skipsbyggere, skipsverft, utstyrsleverandører, forsikringsselskap, meglere og flaggstater med å sikre etterlevelse av  både internasjonalt og nasjonalt regelverk for kvalitet, sikkerhet,miljø og arbeidsmiljø.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Vi er en egen del av Bureau Veritas Group og sertifiserer kvalitet, miljø, arbeidsmiljø, sikkerhet og sosial ansvarlighet. Uavhengig sertifisering fra Bureau Veritas vil sikre at virksomheten din blir dokumentert og anerkjent i hele verden.

Vår sertifisering i Norge drives av Bureau Veritas Certification Denmark A/S i en nordisk satsing.  Bureau Veritas er ledende innen testing, inspeksjon og sertifisering globalt.  Vi vil vokse og ønsker å være en totalleverandør av sertifiseringstjenester til alle bransjer i Norge.

Sjømat er vår hovedsatsing i Norge – både sertifisering av primærproduksjon i akvakultur og fiskeri, og verdikjeden ut i det internasjonale sjømatmarkedet. Vi følger og bistår kundene våre hvor som helst i verden.  Samtidig er vi opptatt av nye forretningsområder og helst tilknyttet næringer vi allerede er sterke i. 

Våre sjømatrevisorer i Norge er kjernen i vårt nordiske sjømatteam. Vi er alltid på jakt etter flere erfarne revisorkollegaer i Norge. Ta kontakt i dag hvis du er interessert i hva vi kan tilby deg og hva vi kan oppnå sammen.

BUREAU VERITAS HSE

Bureau Veritas HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) er scandinavias ledende konsulentselskap innen kjemi, farlig gods og sikkerhetsrågiving. Innen HMS er forbrukerne i sentrum og ingenting er overlatt tilfeldighetene når det gjelder virksomhetens kundekontakt.
 
Håndtering av kjemi og farlig gods støttes av brukervennlige IT-systemer mens utfordringer løses enkelt og greit.  Som den mest kompetente og erfarne rådgiveren i markedet oppfyller vi dine forventninger til forretningsforståelse og løsningsorientering.
 
I Bureau Veritas HMS holder vi deg løpende oppdatert om endringer i bransjestandarder og regelverk.  Slik at du kan konsentrere deg om det viktigste – å drive og utvikle din forretning.
 
Vi optimaliserer hele din prosesskjede for håndtering av kjemi og farlig gods i forhold til lovverk, bransjestandarder og kundekrav.

Vi har organisert dette i fire kompetanseområder:

 • HSE Konsulent – kompetente konsulenter som utarbeider målrettede løsninger for dine behov  
 • HSE Akademi – vår aktive kursavdeling som utdanner dine ansatte 
 • HSE Programvare – utvikling av enestående IT-verktøy for dokumentasjon av kjem og farlig gods 
 • HSE Utstyr – praktisk utstyr foreskrevet ved lover, regelverk og bransjestandarder 
 • Kontakt oss for Marine tjenester

  Kontor i Oslo - Marine tjenester (hovedkontor i Norge)
  Grev Wedels plass 5
  0151 Oslo, Norway
  Tel: +47 22 40 24 00
  Fax: +47 22 40 24 01
  Mail: NOR_NS@bureauveritas.com

 • Kontakt oss for sertifiseringstjenester

  Hovedkontor
  Tel.: +45 77 31 10 00

  Mail: 
  nordicfishplanning@bureauveritas.com

Les