ISO 14001 sertifisering, Bureau Veritas

ISO 14001 sertifisering

Bli sertifisert for ISO 14001 miljø

BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S

Med ISO 14001:2015 viser du viljen og evnen til å begrense virksomhetens miljøpåvirkning.

Stadig flere kunder etterspør produkter og tjenester fra miljøbevisste leverandører.  Både store og små virksomheter må ha effektive miljøledelsessystemer for å være konkurransedyktige.   

Sertifisering etter ISO 14001: 2015 er en velkjent metode som hjelper deg å vise virksomhetens vilje og evne til å begrense miljøpåvirkning.

Fordelene ved en ISO 14001 sertifisering

ISO 14001 sertifisering er viktig fordi virksomheten kan:

  • Følge en utprøvet metode for etterlevelse av regelverk
  • Kontrollere kostnader ved å spare innsatsvarer og energi
  • Spare penger gjennom større effektivitet og produktivitet
  • Redusere tilfeller av søksmål
  • Begrense avfallsmengde og effektivisere energiforbruk
  • Kontinuerlig forbedring av miljøarbeidet
  • Oppnå sertifisering av Bureau Veritas som er akkreditert av UKAS etter felles retningslinjer for internasjonale av akkrediteringsorganer
  • En partnertilnærming for bedre forståelse av virksomhetens mål, struktur og kultur

ISO 14001 opplæring

Vi gir deg nødvendig ISO 14001 opplæring for innføring og vedlikehold av ISO 14001 miljøledelsessystem. Finn opplæring og kurs under.

Kontakt

Hovedkontor
Tel.: +45 77 31 10 00
Mail: nordicfishplanning@bureauveritas.com

les