Godkjente Kontrollforetak, Bureau Veritas

GODKJENT KONTROLLFORETAK

Inspection of Norwegian fishing and cargo vessels 8 - 15 meters is delegated to approved companies (godkjente foretak). The inspection is to be carried out according to check list issued by the NMA.Bureau Veritas er av Sjøfartsdirektoratet  "Godkjent Kontrollforetak"  for kontroll av fiske - og laste fartøy under 15 meter. Førstegangs- og periodisk kontroll av fartøyet, gjennomføres ved at reder tar kontakt og avtaler kontroll med Bureau Veritas. En egenkontroll skal utføres av reder før kontrollen gjennomføres av inspektøren fra Bureau Veritas. Egenkontrollen gjennomføres i henhold til kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, og kan bestilles gjennom Bureau Veritas.
Før et nytt fartøy, eller et fartøy som endres eller ombygges settes i drift skal kontroll hos "Godkjent Kontrollforetak" gjennomføres. For øvrige fartøy med gyldig fartøyinstruks skal kontroll hos et "Godkjent Kontrollforetak", gjennomføres senest ved forfall på Fartøyinstruksen. Periodiske kontroller gjennomføres med 30 måneders intervall.

Bureau Veritas er et av verdens største klassifisering selskaper, representert i alle kyststater i verden. I Norge er vårt hovedkontor i Oslo, med avdelinger både i Øst-, Sør-,Vest- og Nord Norge. Våre inspektører har lang og solid erfaring innenfor inspeksjon og systemsertifisering av både nybygg og seilende skip. Blant våre medarbeidere har vi inspektører med tidligere erfaring fra både konstruksjon av fartøy, skipsverft/slipper, skadetaksering og fiskebåtrederier og som innehar spisskompetanse innenfor drift og operasjon av fiskefartøy. Videre kan vårt plankontor være en naturlig samarbeidspartner ved utarbeidelse av tegninger og stabilitets beregninger, hvor dette er ønskelig.

Ved et eventuelt planlagt kjøp av brukt fiskefartøy, vil vi kunne tilby vår assistanse under en teknisk inspeksjon med påfølgende rapport av fartøyet.

Contact

Kontoret vårt i Oslo - Marine services
Tel.: +47 22 40 24 00
Fax: +47 22 40 24 01 
Mail: NOR_NS@bureauveritas.com