Industri tjenester, Bureau Veritas

Industri tjenester

En inspeksjon eller revisjon kan være det rette hvis du vil forsikre deg om at anlegget, utstyret, produktene og tjenestene deres oppfyller gjeldende krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet inkludert arbeidsmiljø.

En inspeksjon er en uavhengig gjennomgang av et produkt, en salgs- eller produksjonsenhet, en leverandør, innholdet i en container eller noe lignende - med spesifisert omfang. En revisjon er en teknisk gjennomgang av et selskap, ledelsessystem eller lignende med et fast referansedokument - for eksempel etter ISO 9001 standard.


Bureau Veritas tilbyr revisjoner av produksjonen som 2. eller 3. parts revisjoner etter regelverk for PED (sett inn lenke) og ATEX (sett inn lenke).  Revisjonene reduserer risikoen for ulykker og øker selskapets evne til å levere kvalitet i tide.

Bureau Veritas har et verdensomspennende nettverk av eksperter med erfaring i et bredt spekter av bransjer og produksjonsprosesser.  Vi utfører inspeksjoner og tilsyn i Norge og i utlandet.

våre tjenester