ISO 9001 sertifisering, Bureau Veritas

ISO 9001 sertifisering

Bli sertifisert for ISO 9001 kvalitet

BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S

Strengere kunde- og lovkrav skjerper kvalitetskravene til virksomheten og skaper behov for kvalitetsforbedring.  Sertifisering etter den internasjonalt anerkjente ISO 9001:2015 standarden er den mest effektive måten  å oppfylle slike krav på.

Sertifisering etter ISO 9001:2015 standarden hjelper deg å implementere strømlinjeformede prosesser og forbedre bedriftens operative evne slik at du tar de rette beslutninger for din virksomhet.

ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet vil bli innlemmet i alle deler av virksomheten din og du må være forberedt på en stor forandring i dine arbeidsmetoder.   På samme måte må dine ansatte være klar over sine ansvarsområder og hva som ventes av dem når  ISO 9001 kvalitetsledelsessystemet er inført.

Fordelene ved en iso 9001 sertifisering

  • Mer effektiv ledelse av virksomhetens kvalitetsarbeid
  • Høyere kundetilfredshet
  • Øke kundenes tillit til at virksomheten møter og overgår deres krav
  • Oppnå sertifisering etter felles retningslinjer forinternasjonale akkrediteringsorganisasjoner, med støtte fra sertifiseringsselskapet Bureau Veritas som er akkreditert av UKAS
  • En partnerskapstilnærming for bedre forståelse av virksomhetens mål, struktur og kultur

ISO 9001 opplæring

Vi gir nødvendig  ISO 9001 opplæring for å kunne innføre og drive et ISO 9001 kvalitetsledelsessystem. Finn opplæring og kurs under.

Kontakt

Hovedkontor
Tel.: +45 77 31 10 00
Mail: nordicfishplanning@bureauveritas.com

les