ASC & MSC sertifisering, Bureau Veritas

ASC & MSC sertifisering

WWF Verdens naturfond tok intiativet til å etablere en global  sertifiseringsordning for akvakultur inkludert oppdrett av laks og ørret.   Standarden heter Aquaculture Stewardship Council (ASC) og er motstykket til Marine Stewardship Council (MSC) for villfisknæringen.

Bli sertifisert etter ASC for akvakultur

BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S

ASC standarden er utviklet av den uavhengige organisasjonen Aquaculture Stewardship Council (ASC), en uavhengig NGO (non-governmental organization).  Oppdraget for ASC er å arbeide effektivt for mer bærekraftig og sosialt ansvarlig oppdrett av akvatiske dyr og derved skape merverdi for hele verdikjeden.

Der er økende interesse for bærekraft og kvalitet i matproduksjon fra kunder, myndigheter og andre interessenter. Dette gjelder også akvakultur som står for ca. halvparten av verdens sjømatproduksjon. Bærekraft er ingen rask løsning og det stilles strenge krav til  dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og -kvalitet, miljøvern og sosialt ansvar.  Alle aktører i akvakultur - fra produsenter, foredlere, grossister til distributører - må kunne bevise sin ansvarlighet og sitt bidrag til næringen.

Fordelene ved en ASC sertifisering

  • ASC standarden dekker forhold som miljø, etikk, sosialt ansvar, dyrevelferd og økonomiske betingelser
  • ASC standarden dekker alle typer produksjonssystemer både resirkulerings- og gjennomstrømmingsanlegg - hver fisk har sin egen ASC standard
  • Med denne standarden kan selskapet dokumentere sitt systematiske arbeid for bærekraft

Bli chain of custody sertifisert (MSC COC og ASC COC)

BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S

MSC verdikjedesertifisering (CoC) er en vitenskapelig basert standard for villfisknæringen mens ASC verdikjedesertifisering (CoC) dekker bærekraftig akvakultur.

Fisk er veldig populær mat og etterspørselen etter sjømat stiger. Men dette kan medfører overfiske og marine økosystemer under press.

Forbrukere og myndigheter etterspør og forutsetter bærekraftige kvalitetsprodukter.  Med dette bakteppet har the Marine Stewardship Council utarbeidet MSC standarden for bærekraftig fiskeri.  Bærekraftig fiskeri sikrer både fiskebestander, jobber i fiskeri og fiskeindustri, og hensynet til marint miljø.   MSC-merking av sluttprodukter gir forbrukeren mulighet til å velge bærekraftige produkter.
 

Fordelene ved en chain of custody sertifisering

  • Virksomheten kan dokumentere systematisk arbeid for å bli og forbli bærekraftig
  • Den kan dokumentere at sjømaten kommer fra eller har fått marine fôrråvarer fra et bærekraftig fiskeri, og at hele verdikjeden er bærekraftig
  • Et MSC CoC eller ASC CoC sertifikat er velkjent og anerkjent i hele verden
  • Bureau Veritas Sertifisering kan revidere selskapets bærekraftsarbeid og utstede akkrediterte sertifikater

Kontakt

Hovedkontor
Tel.: +45 77 31 10 00
Mail: nordicfishplanning@bureauveritas.com

Les