ISO 22000 sertifisering, Bureau Veritas

ISO 22000 sertifisering

Bli sertifisert for ISO 22000 mattrygghet

BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S

Krav til matsikkerhet øker. Forbrukere og myndigheter krever i økende grad at maten vi alle spiser må være sikker og av høy kvalitet.  Hvis det oppstår problemer må feilkilden finnes og rettes hurtig. Kravene er først og fremst rettet mot detaljhandel men fordeles derfra  videre til hele matkjeden til foredlingsanlegg, primærprodusenter og transportører.

Fordelene ved en ISO 22000 sertifisering

  • En velkjent standard som kan brukes i flere industrier og land
  • En standard som har fokus på kommunikasjon og ledelsens ansvar og gir høy sikkerhet til lave systemkostnader.
  • Gjennom kjent terminologi sikres kommunikasjon både mellom avdelinger i selskapet og med kunder og leverandører, slik at risiko for feil blir minst mulig.
  • Med standardens internasjonale orientering og brukervennlighet øker mulighetene for effektiv matsikkerhet i hele matkjeden

ISO 22000 opplæring

Vi tilbyr nødvendig opplæring i ISO 22000 for innføring og vedlikehold av et ISO 22000 ledelsessystem for mattrygghet. Finn opplæring og kurs under.

Kontakt

Hovedkontor
Tel.: +45 77 31 10 00
Mail: nordicfishplanning@bureauveritas.com

les