Marine tjenester, Bureau Veritas

Marine tjenester

Som klasseselskap vurderer Bureau Veritas om skip oppfyller særskilte regler hovedsakelig til konstruksjonens styrke og påliteligheten til maskiner og utstyr om bord.  Vi sertifiserer også skip og utstyr på vegne av styremakter (flaggstater).  I tillegg leverer vi konsulenttjenester, teknisk assistanse og opplæring.  Det er slik vi bidrar vi til global maritim sikkerhet og beskyttelse av det marine miljøet.

driftstjenester for skip

Med vår erfaring tilbyr Bureau Veritas en lang rekke driftstjenester til skip.  De viktigste er: 

 • Klassing og lovbestemte undersøkelser for å sikre at tilstanden til skip forblir og er i samsvar med gjeldende lover og regler når undersøkelsen foretas.
 • Klassing av skip når skipsreder beslutter å overføre klassifiseringen til Bureau Veritas etter at skipet er bygget
 • Registrering av skip enten havgående eller for innenlands sjøfart
 • Utstedelse av ulike typer attester for forsikring, salg, bakgrunnssjekk osv.
 • ISM-sertifisering i samsvar med «International Safety Management Code» for både skip og rederi
 • ISPS-sertifisering i samsvar med den internasjonale sikkerhetskoden for skip og havneanlegg
 • Kontrollsenter for skader og reparasjoner - identifisering og minimering av risiko gjennom tilbakemeldinger basert på erfaring
 • MLC 2006 - inspeksjoner og sertifisering i samsvar med «Maritime Labour Convention, 2006»

Kontakt oss via e-post: NOR_NS@bureauveritas.com

Les mer om våre driftstjenester for skip

SERTIFISERING AV MATERIALER & UTSTYR

Kontakt oss via e-post: NOR_BVN@bureauveritas.com

Les mer om våre tjenester Innen sertifisering av materialer og utstyr

PLANGODKJENNELSE & NYE KONSTRUKSJONER

Ved forespørsel om klassing av skip eller offshore-enhet før bygging tilbyr Bureau Veritas følgende tjenester:

 • Rådgivning i den tidlige designfasen
 • Publisering av regler og forskrifter
 • Designgjennomgang, godkjenning av planer og dokumentasjon
 • Sertifisering av materialer og komponenter, vurdering av design av materialer og utstyr som brukes i bygging av skipet, inkludert inspeksjoner på verft når det er nødvendig
 • Undersøkelser under konstruksjoner på skipsverft
 • Deltakelse i tester og prøver
 • Sertifikater
 • Assistanse mens fartøyet er i drift, for eksempel med skadesaker eller ombygging

Kontakt oss via e-post: NOR_NC@bureauveritas.com 

Les mer om våre tjenester innen plangodkjenning og nybygg

Kontakt

Driftstjenester for skip: NOR_NS@bureauveritas.com
Sertifisering av materialer og utstyr: NOR_BVN@bureauveritas.com
Plangodkjenning og nybygg: NOR_NC@bureauveritas.com

Våre tjenester