Global Gap Sertifisering, Bureau Veritas

Global Gap
sertifisering

Bli sertifisert for GLOBALG.A.P. STANDARD FOR BÆREKRAFT INNEN LANDBRUK OG AKVAKULTUR

BUREAU VERITAS CERTIFICATION DENMARK A/S

Dagens matprodusenter leter alltid etter muligheter til å produsere sikre og helsemessig trygge produkter på en mer ansvarlig måte.  Det stilles stadig nye forventninger til bønder og fiskeoppdrettere fra forbrukere, innkjøpere og myndigheter.  Produksjonsmetodene skal redusere miljøeffekter av landbruk og akvakultur og medføre mindre bruk av kjemikalier, bedre ressursutnyttelse, og god velferd for både arbeidere, husdyr og dyreliv i naturen på land og til vanns.  Gode produksjonsrutiner i landbruk og akvakultur er blitt en selvfølge for å kunne produsere og selge mat.

GLOBALG.A.P. er en internasjonalt anerkjent standard for gode produksjonsmetoder i landbruk og akvakultur.  Ved sertifisering viser produsenter samsvar med GLOBALG.A.P. standarder.  GLOBALG.A.P. sertifikatet gir forbrukere og forhandlere trygghet for at maten har et akseptabelt nivå av sikkerhet og kvalitet og er produsert på en bærekraftig måte.  Hensyn til helse, miljø og sikkerhet for arbeidere og hensyn til miljø og dyr er ivaretatt.  Uten slik forsikring kan bønder og fiskeoppdrettere miste tilgang til markeder.  Bureau Veritas Certification Denmark A/S kjenner kravene og kan utføre nødvendige revisjoner for å sertifisere bedriften din for GLOBALG.A.P.

Fordelene ved GLOBALG.A.P. sertifisering

  • Vis dine kunder (detaljister, tradere, innkjøpere) at maten du produserer og selger er produsert på en god måte
  • Høyere forbrukertillit
  • Sikring av markedstilgang
  • Bedre driftssikkerhet og konkurransekraft
  • Innarbeidede rutiner for løpende forbedring
  • Redusert antall 2. parts revisjoner fordi de største og viktigste innkjøperne anerkjenner standarden

Kontakt

Hovedkontor
Tel.: +45 77 31 10 00
Mail: nordicfishplanning@bureauveritas.com

Les