Personvern

Vi ser på personvernet ditt som grunnleggende viktig. Informasjon om deg samles inn for å kunne gi deg den informasjon om produkter og tjenester som du har bedt om.

Til samme formål kan informasjon deles med andre selskap i Bureau Veritas.  Ved å gi oss informasjonen din, samtykker du til at vi behandler den for de formålene som er beskrevet ovenfor. Vi vil ikke gi informasjonen videre til noen tredjepart utenfor Bureau Veritas, bortsett fra for å kunne oppfylle våre bestillinger eller for å levere en forespørsel.

Nedenfor finner du mer detaljert informasjon om retningslinjene til Bureau Veritas nettsteder.

SØK PÅ NETTSIDEN

Når du besøker et nettsted registrert og drevet av Bureau Veritas og blar i informasjonen, gjør du det anonymt med mindre du velger å gi oss informasjon om deg selv.

Hvis du ikke gjør noe under besøket ditt bortsett fra å bla gjennom nettstedet, for eksempel å lese sider, se på bilder eller laste ned informasjon uten å sende inn personlig informasjon, vil vi automatisk samle inn og lagre noe informasjon om besøket ditt. Denne informasjonen identifiserer deg ikke personlig.


Informasjon som samles inn automatisk brukes bare til to formål: administrasjon av nettstedet og, i tilfelle mistanke om uautorisert aktivitet, til rettshåndhevelse og mulig straffeforfølgelse (se sikkerhetsmerknaden under "Vilkår for bruk").

Bureau Veritas nettsteder logger automatisk informasjon om besøkende som det lages statistikk av.

Vi bruker statistikken til å hjelpe oss med å gjøre nettstedet vårt mer nyttig for besøkende, for eksempel å vurdere hvilken informasjon som er mest og minst interessant for besøkende, og til andre formål, som å bestemme nettstedets tekniske designspesifikasjoner og identifisere systemytelse eller problemområder.

Følgende typer informasjon er representative for hva som automatisk samles inn og lagres om besøket ditt:

  • Internett-domenet og IP-adressen (Internet Protocol) som du får tilgang til nettstedet vårt fra
  • Typen nettleser og operativsystemet til datamaskinen du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt
  • Datoen og klokkeslettet du besøker nettstedet vårt
  • Sidene du besøker nettstedet vårt
  • Hvis du lenker til nettstedet vårt fra et annet nettsted, adressen til nettstedet
  • Hvis du lenket til nettstedet vårt fra et søkenettsted, adressen til nettstedet og søkeordet du brukte.

NÅR DU SENDER E-POST TIL BUREAU VERITAS VIA BUREAU VERITAS NETTSIDER

Hvis du velger å sende inn et spørsmål eller en kommentar via e-post, og oppgi oss ditt navn og e-postadresse eller postadresse, vil vi bare bruke den informasjonen til å svare på ditt spørsmål eller din kommentar.  Vi vil ta kontakt med deg mht. tjenestene på nettstedet vårt som du har uttrykt interesse for.

Med mindre du oppgir noe annet, samler vi bare inn informasjonen din med det formål å svare på spørsmålet ditt eller behandle kommentaren din, og for å gjøre det mulig for Bureau Veritas å kontakte deg med hensyn til tjenestene på nettstedet vårt som du har uttrykt interesse for.


Vi vil ikke dele navnet ditt, e-postadressen eller postadressen din med noen tredjepart, annet enn beskrevet i vår sikkerhetsmerknad under "Vilkår for bruk".

Under ingen omstendigheter vil vi oppgi ditt navn, e-postadresse eller postadresse til noen privat organisasjon, kommersiell eller på annen måte, unntatt for å oppfylle våre bestillinger eller for å levere en forespørsel.

UTFYLLING AV SKJEMA OG NEDLASTING AV INFORMASJON PÅ BUREAU VERITAS NETTSIDER

Hvis du velger å gi oss informasjon via et skjema, eller å laste ned informasjon på Bureau Veritas nettsteder, vil vi bare bruke denne informasjonen til å fullføre forespørselen spesifisert av dette skjemaet. Vi vil ta kontakt med deg i forhold til tjenestene på nettstedet vårt som du har uttrykt interesse for.

Hvis du velger å fylle ut et hvilket som helst Bureau Veritas-skjema, samler vi inn informasjonen din ved en automatisk prosess.


Med mindre du angir noe annet på skjemaet, samler vi bare inn informasjonen for å fullføre forespørselen du har spesifisert. Dette for å gjøre det mulig for Bureau Veritas å kontakte deg med hensyn til tjenestene på nettstedet vårt som du har uttrykt interesse for.

Vi vil ikke dele informasjonen din med tredjepart, bortsett fra som beskrevet i vår sikkerhetsmerknad under "Vilkår for bruk".

Med mindre annet er spesifikt angitt på et bestemt skjema, vil vi under ingen omstendigheter gi din informasjon til noen privat organisasjon, kommersiell eller på annen måte, bortsett fra for å oppfylle våre bestillinger eller for å levere en forespørsel.

Vi vil bare beholde informasjonen din så lenge det er rimelig i henhold til gjeldende lovgivning.

SIKKERHET

Nettstedet vårt tar alle forholdsregler for å beskytte brukernes informasjon. Når brukere sender inn sensitiv informasjon via nettstedet, er informasjonen din beskyttet både online og offline. Tilgangen til brukernes informasjon er begrenset på våre kontorer. Bare ansatte som trenger informasjonen for å utføre en bestemt jobb, får tilgang til personlig identifiserbar informasjon.  Videre holdes alle ansatte oppdatert om vår sikkerhets- og personvernpraksis.

Dessverre kan ingen dataoverføring via Internett garantere 100% sikkerhet. Følgelig og til tross for våre forsøk på å beskytte din personlige informasjon, kan ikke Bureau Veritas garantere sikkerheten til informasjon når du overfører den til oss, eller til eller fra våre elektroniske produkter eller tjenester. Du overfører all slik informasjon på egen risiko. Men vi gjør vårt beste for å sikre sikkerheten på systemene våre når vi mottar overføringen din.


Bureau Veritas politikk og retningslinjer  omfatter ikke drift av Internett som er utenfor Bureau Veritas kontroll, og skal ikke brukes på noen måte i strid med gjeldende lov eller myndighetsregulering.

ENDRINGSMELDINGER

Hvis vi bestemmer oss for å endre personvernreglene våre, vil vi legge ut disse endringene på hjemmesiden vår. Brukerne våre skal alltid være klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og under hvilke omstendigheter vi eventuelt må opplyse den. Hvis vi noen gang bestemmer oss for å bruke personlig identifiserbar informasjon på en annen måte enn den som ble oppgitt da den ble samlet inn, vil vi varsle brukerne via en e-post. Brukerne kan da velge om vi kan bruke informasjonen deres på den nye måten eller ikke. Vi vil bruke informasjon i samsvar med personvernreglene der informasjonen ble samlet inn.

Kontaktinformasjon:

Bureau Veritas Certification Denmark A / S

Oldenborggade 25-31
DK 7000 Fredericia
E: info@dk.bureauveritas.com
P: +45 7731 1000

Bureau Veritas Norway AS
P: +47 22 40 24 00 (Oslo)
P: +47 51 57 40 00 (Stavanger)