Alt handler om tillit, Bureau Veritas

News

ALT HANDLER OM TILLIT #1: IN NORGE MED JØRN

Mar. 26 2021

HVA GJØR BUREAU VERITAS LEDENDE Innen MATTRYGGHET?

Bureau Veritas har vært verdensledende innen inspeksjon, laboratorietesting, revisjoner og sertifisering i over 30 år.    
Vi bistår våre kunder i hele verdikjeden for sjømat med å sikre produktenes sporbarhet, kvalitet og helsemessige trygghet – fra fiskefartøy og fiskeoppdrettsanlegg, via fiskemottak og slakterier til distribusjon og detaljhandel.

Våre spesialister i 25 land arbeider daglig med å verifisere etterlevelse av regelverk, bransjeretningslinjer og internasjonale sertifiseringer og standarder innen produksjon og videreforedling.

hvordan bidrar bV’s revisorer til å bygge tillit i verden?

Våre revisorer og inspektører er forpliktet til gjøre objektiv og uavhengig gjennomgang av produktets samsvar med gjeldende krav.  Vi bistår bærekraftige virksomheter i produksjons- og distribusjonsprosesser for å sikre forbrukerinteresser. Vi skaffer virksomheter verktøy for å markedsføre sine produkter. Vi bidrar til at kundene våre bygger langsiktige og tillitsbaserte forhold til sine kunder.

Våre team er lidenskapelige når det gjelder nye kommende miljøfaktorer som kan beskytte havene våre og sikre menneskehetens fremtid.

hvordan tilpasser vi kunnskapen vår til dagens krav?

Miljømessige og sosiale faktorer blir en stadig større del av arbeidet vårt.

For tjue år siden hadde vi allerede startet arbeidet med økologisk mat og ansvarlig råvarepolitikk for kunder innen distribusjon og foredling av laks, linefanget tuna og oppdrettsreker.

I de siste fem årene har sertifiseringsordninger som underbygger miljøvennlige varemerker vokst eksponentielt.  Bureau Veritas innehar akkreditering for 20 sertifikater globalt.

No ruller vi ut revisjonsprogrammer for fiskefartøy og gjør undersøkelser offshore for bedre måling av mangfolds-effekter av fiske.  Vi bidrar dermed til bedre fiskeriforvaltning (blant annet kvoter, selektive fiskeredskaper, biologisk restaurering, beskyttede marine områder).

Vi mottar utallige henvendelser fra selskap som vil sikre at dyr ikke mishandles ved produksjon, transport og slakting. Vår Bureau Veritas Marine virksomhet utfører inspeksjoner og revisjoner for å sikre at frakt- og fangstfartøy oppfyller forurensings-regler mht. drivstoff, luftutslipp, antibegroingsmidler og nå sosialt ansvar.