Bureau Veritas tildeler klassifisering til Norges første LNG-Bunkringsfartøy, Bureau Veritas

News

Bureau Veritas tildeler klassifisering til Norges første LNG-Bunkringsfartøy

jun. 23 2021

Paris La Défense, April 30, 2021  Bureau Veritas (BV) er et verdensledende selskap innen testing, inspisering og klassifisering av maritime fartøy. Selskapet har i disse dager tildelt klassifisering til Bergen LNG av Bergen Tankers. Dette er det først LNG-bunkringsfartøyet (LBV) som opererer i Norge.

Bergen LNG har sin opprinnelse i oljetankeren Oslo Tank. Denne oljetankeren ble bygget i 2010 med det formål å frakte konvensjonelle marine drivstoff. I dag er Oslo Tank modernisert, ombygget og tilpasset frakt av LNG, og derved gjenfødt som Bergen LNG. Bergen LNG skal opereres av Gasnor (Shell) i Bergensområdet og på vestkysten av Norge, og formålet vil være å forsyne passasjerskipene som opereres av Hurtigruten og Kystruten med NLG.

Image
Gijsbert De Jong, Marine Chief Executive, Nordiske- Bureau Veritas
Gijsbert
De Jong

Marine Chief Executive, Nordics

Bureau Veritas

De siste årene har vi opparbeidet oss mye erfaring med ombyggingsprosjekter i Norden. Vårt lokale aprobasjonskontor og erfarne inspektører er en betydelig ressurs for våre kunder. I den forbindelse skiller Bergen LNG-prosjektet seg ut når det gjelder teknisk kompleksitet og kundeoppfølging.

Ombyggingen fant sted ved Westcon Shipyards i Florø. BV har støttet eierne og designeren fra begynnelsen av prosjektet for å sikre at konverteringen kan utføres i samsvar med kravene i henhold til International Gas Carrier Code (IGC Code), spesielt med hensyn til stabilitet og navigasjonssikkerhet. BV har også spilt en viktig rolle i flaggstatens involvering. Det lokale approbasjonskontoret har prioritert tidskritiske deler av prosjektet og tidlig kommunisert funn til designer. Dette har sørget for en effektiv ombyggingsprosess.

Ingemar
Tønder Presthus

Technical & Marine Manager

Bergen Tankers

BV har vært en viktig samarbeidspartner gjennom dette omfattende og krevende prosjektet – først i designfasen for å identifisere regelverket, og senere med oppfølgingen ved verftet. BV-teamet i Norge har vært en sterk støtte for oss under prosjektgjennomføringen, da de kunne mobilisere folk på kort varsel og viste fleksibilitet når planene måtte endres. Deres kompetanse har vært en viktig faktor i prosjektets suksess.

Bureau Veritas er en anerkjent med bred erfaring, ledende forskningsprogrammer og deltakelse i industri og lovgivende myndighetsorganer. Dette er med på å øke forståelsen for utfordringene som eiere så vel som verft står overfor og til slutt oppnå tilstrekkelig sikkerhet for skip, mennesker og miljø for et bredt spekter av skipstyper. BVs dedikerte regler og verktøy utvikler seg kontinuerlig, og støtter kundenes arbeid for å forbedre ytelsen til fartøyene sine.

Les mer på Bergen Tankers sine nettsider