Industry tjenester, ATEX, Bureau Veritas

ATEX - Explosion risk control

Hvis firmaet ditt arbeider med brennbare væsker, gasser eller støv er det ofte en mulig risiko for at det dannes en eksplosiv atmosfære (ATEX) med fare for brann eller eksplosjon.

På grunn av den mulige risikoen krever myndighetene at slike selskap gjennomfører en ATEX-vurdering for å sikre omgivelsene, forbedre arbeidsmiljøet og beskytte sine ansatte.

I tillegg til kornsiloer og treforedlingsindustrien som vanligvis er underlagt ATEX, dekker direktivet også selskaper med brennbare væsker (f.eks. Løsemidler og maling).  Selskaper som har utstyr som bruker brennbare væsker (fyringsolje, olje, etc.) og som utfører aktiviteter med brennbare gasser (som propan eller hydrogen) er også underlagt direktivet.

VI HJELPER DEG

Hvis selskapet ditt er underlagt ATEX-reglene kan vi gjøre en ATEX-vurdering for dere. Bureau Veritas står til tjeneste med rådgivning, sparring, inspeksjon, revisjon og opplæring i alle deler av virksomheten slik at dere oppfyller lovpålagte krav. Vi lærer dere opp til å oppdage mulige eksplosive situasjoner og områder. Husk at det må foretas en ny vurdering etter endringer som kan påvirke sikkerheten i selskapet.

I Bureau Veritas har vi erfarne rådgivere med spesialkunnskap innen ATEX. Derfor tilbyr vi:

  • Definisjon av ATEX risikoområder
  • Ledelse av farlige områder
  • Optimalisering av soner
  • Rådgivning og inspeksjon
  • Opplæring av personalet ditt

Med Bureau Veritas som partner innen brann og eksplosjonsvern viser bedriften at den tar det lovbestemte ATEX-direktivet seriøst.   Du kan til og med dokumentere din innsats og dermed vise at du har full kontroll på dette området.

ATEX - Eksplosive atmosphere

Kontakt

Kaare-Nicolai Haug
Tel.: +47 9972 8247
Mail: kaare-nicolai.haug@no.bureauveritas.com

Les