Industri tjenester, PED, Bureau Veritas

PED Pressure Equipment Directive

PRODUSENT ELLER IMPORTØR AV TRYKKPÅKJENT UTSTYR

Hvis firmaet ditt konstruerer, produserer, markedsfører eller igangsetter trykkpåkjent utstyr eller enheter inkludert kjeler, sikkerhetsventiler, varmevekslere, trykkbeholdere eller rørsystemer som utsettes for mer enn 0,5 bar - krever EU at firmaet ditt har tillatelse til å produsere i henhold til PED direktivet for trykkpåkjent utstyr.

Målet med PED-direktivet er å sikre at trykkutstyr i EU oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.


PED-produkter må være godkjent av et teknisk kontrollorgan.  Bureau Veritas er som teknisk kontrollorgan klar til å hjelpe virksomheten din med de produktene som faller inn under PED-direktivet.  Med en godkjenning for å produsere etter PED, viser selskapet ditt at det leverer sikre produkter av høy kvalitet og at du er konkurransedyktig i Europa. Hvis firmaet ditt ønsker å selge produktene sine til europeiske kunder, er PED-godkjenning en tilgangsnøkkel.

Selskapet blir godkjent hvis utstyret oppfyller kravene i direktivet.  Med Bureau Veritas som teknisk kontrollorgan har du en partner som er tett på og sikrer at dere leverer gode og langsiktige produkter og tjenester hver gang.

Bureau Veritas har et kompetent team innen PED med 500 inspektører inkludert 65 inspektører innen godkjenning på kjernefysisk område.

FORDELENE MED EN PED-GODKJENNING

  • Kvalitetsstempel for bedriftens produkter og tjenester
  • Fokuser på sikkerhet
  • Tilgang til det europeiske markedet

Kontakt

Kaare-Nicolai Haug
Tel.: +47 9972 8247
Mail: kaare-nicolai.haug@no.bureauveritas.com

Les