FSSC 22000 oppgradering

HVA BETYR DETTE FOR SERTIFISERTE VIRKSOMHETER?

Nye oppdateringer og oppgraderinger av standarden medfører behov for justeringer.  Våre erfarne sertifiseringseksperter kan hjelpe deg å identifisere endringene og behovet for å gjøre tilpasninger og møte nye krav.

ENDRINGENE INKLUDERER: 

Revisjoner

  • Revisjoner etter FSSC 22000 standard versjon 4.1 er bare tillatt inntil 31. Desember 2019
  • Alle utstedte FSSC 22000 versjon 4.1 sertifikater blir ugyldige etter 29. juni 2021
  • Oppgraderingsrevisjoner etter FSSC 22000 standard versjon 5 skal gjennomføres mellom 1. januar 2020 og 31. desember 2020.  En oppgraderingsrevisjon er en fullstendig annonsert revisjon
  • I særlige tilfeller avtalt med din virksomhet, kan oppgraderingsrevisjoner gjennomføres uanmeldt

Revisjonenes varighet

  • Oppgradering til versjon 5 innebærer ikke tillegg i revisjonstid
  • Førstegangsrevisjon (trinn 1 og trinn 2) skal utføres etter kravene i versjon 5
  • Planlagte vedlikeholds-revisjoner og resertifiseringsrevisjoner skal brukes til oppgradering til versjon 5

Sertifikater

  • Et nytt FSSC 22000 standard versjon 5 sertifikat skal utstedes etter en vellykket oppgraderingsrevisjon.  Minstekravet til innhold er beskrevet i de nye FSSC 22000 versjon 5 kravene.
  • Husk at hvis dere mislykkes i oppgraderingen så kan det medføre at virksomheten ikke lenger oppfyller nødvendige standarder for mattrygghet.  Det kan innebære risiko for at virksomheten blir saksøkt og straffes økonomisk.